Публикувай обява

Учебници за УНСС

Подарено!


Статус:
Подарено!

Подарявам:
- Микроикономикс и Макроикономика на Камен Миркович (всички части);
- Основи на правото - първа и втора част;
- Обща теория на счетоводството, проф. д-р Ив. Душанов;
- Международни счетоводни стандарти, 2003;
- Курс по счетоводство на предприятието, проф. д-р Ив. Душанов и проф. д-р М.Димитров;
- Национален сметкоплан;
- Марлетинг в туризма, Димитър Доганов;
- Рекламата каквато е, Димитър Доганов, Ференц Палфи.


коментари (2)