Регистрация на потребител

Правила на сайта:

1. Всеки потребител носи персонална отговорност за публикуваните обяви, снимки, коментари и съобщения.
2. Използването на кирилица в обявите, коментарите и съобщенията е задължително.
3. Обиди, нападки, заплахи и неморални действия спрямо други потребители на сайта са недопустими.
4. Подаряване на вехти и негодни за употреба предмети не е желателно.
5. Продажбата и целенасочената реклама на стоки и услуги чрез обяви в сайта не е позволена.
6. Потребител, който умишлено не приема изпратена до него пратка по куриер, се изключва от сайта.